Ubezpieczenia

komunikacyjne majątkowe osobowe oc ac nnw

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do grupy najpopularniejszych ubezpieczeń na polskim rynku- ok 2/3 wszystkich podpisanych polis to ubezpieczenia samochodu, charakteryzują się dodatkowo najwyższą sumą wpłaconych składek oraz wypłaconych odszkodowań. Czemu ubezpieczenia komunikacyjne cieszą się tak dużym powodzeniem?

Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do kategorii ubezpieczeń majątkowych. Polisy te mają ścisły związek z ruchem pojazdów mechanicznych na drodze, zarówno typowych samochodów osobowych jak i innych (ciężarówki, ciągniki rolnicze). Należy pamiętać o tym, że ubezpieczenia komunikacyjne nie dotyczą ubezpieczonych, którzy poruszają się np. rowerem- obsługiwane środki transportu muszą być napędzane pracą silnika. W ramach ubezpieczenia zakład w razie wystąpienia określonych zdarzeń drogowych zapewnia wypłatę stosownego odszkodowania bądź dokonanie odpowiedniej usługi, w zależności od treści umowy. Może to być przykładowo zwrot kosztów naprawy samochodu, rekompensata za uszczerbek na zdrowiu lub zapewnienie transportu pasażerom.

Ubezpieczenia komunikacyjne- kategorie

Do ubezpieczeń samochodu zalicza się szeroki wachlarz usług, które dotyczą jednocześnie samego auta jak i kierowcy. Ubezpieczenia te można podzielić na dwie podstawowe grupy. Są to:

 • ubezpieczenia obowiązkowe
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, w skrócie nazywane OC samochodu,
 • ubezpieczenia dobrowolne
  • ubezpieczenie autocasco, czyli AC samochodu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera, w skrócie NNW kierowcy i pasażera,
  • ubezpieczenie assistance,
  • Zielona Karta i ubezpieczenie graniczne,
  • inne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.